گزارش تصویری از جلسات و ارائه گزارش اجرای طرح در خطبه های نماز جمعه بوشهر توسط دکتر رئیسی
 
زیر گروه های گزارش تصویری از جلسات و ارائه گزارش اجرای طرح در خطبه های نماز جمعه بوشهر توسط دکتر رئیسی
 
نتايج صفحه1

1

2

3

4

5

6
صفحه بعدي  صفحه قبلي 
< >