اولین جشنواره تقدیر از مجریان برتر مدیریت درمان سکته های قلبی و مغزی

11 امرداد 1396
اولین جشنواره تقدیر از مجریان برتر مدیریت درمان سکته های قلبی و مغزی امروز(چهارشنبه) در بیمارستان قلب شهید رجایی تهران برگزار می شود.
به گزارش وبدا، سکته مغزی از علل اصلی مرگ و میر و ناتوانی در سراسر جهان می باشد و بیش از یک سوم مرگ های ناشی از سکته مغزی در جهان، در کشورهای در حال توسعه رخ می دهد. همچنین در حال حاضر بیماری‌های قلبی عروقی اولین علت مرگ در جهان است و بر اساس گزارش سیمای مرگ در سال 1390 در ایران، 46.12 درصد مرگ‌ها به علت بیماری‌های قلبی عروقی بوده است و سکته قلبی با 19.7 درصد، بالاترین آمار مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی را تشکیل داده است. بیش از سه ‌چهارم مرگ‌های ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی، در کشورهای با درآمد پایین و متوسط رخ می‌دهد و دسترسی به خدمات پزشکی ضروری برای مدیریت بیماریهای قلبی و عروقی ، یک چالش کلیدی برای کشور های منابع کم و در منطقه مدیترانه شرقی است. براساس این گزارش عوارض ناشی از سکته حاد مغزی شامل هزینه های درمانی و بازتوانی و از کارافتادگی قسمتی از نیروی کار مفید جامعه، سالیانه هزینه هنگفتی را بر نظام سلامت کشور و خانواده ها تحمیل می کند از اینرو راه اندازی اقدامات مداخله ای که قادر باشد با کاهش ناتوانی های ناشی از سکته حاد مغزی هزینه ها را کاهش دهد از نظر اقتصادی نیز دارای اهمیت ویژه ای می باشد. از اینرو از مهر ماه سال 1394 با تشکیل کمیته برنامه ی247 در حوزه ی معاونت درمان سلسله اقدامات ضروری برای درمان مناسب سکته حاد قلبی بصورت زنجیره ای و مرتبط با هم تعریف و آغاز شد . همچنین از سال 1395 نیز با تشکیل کمیته برنامه ی724 در حوزه ی معاونت درمان، سلسله اقدامات ضروری برای درمان مناسب سکته حاد مغزی و راه اندازی مراکز ارایه دهنده خدمات و بخش ویژه SCU بصورت زنجیره ای و مرتبط با هم تعریف و آغاز شد و تعدادی بیمارستان در شهرهای مختلف به منظور مدیریت درمان سکته های قلبی و مغزی در نظر گرفته شده است. گفتنی است امروز در مراسمی با حضور مسولان نظام سلامت از بیمارستانهای برتر در اجرای برنامه درمان سکته های قلبی و مغزی تقدیر خواهد شد

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.