دستورالعمل بازتوزیع برنامه ترویج زایمان طبیعی

تاریخ نامه: 12 خرداد 1393
شماره نامه: 4311/400د
دستورالعمل بازتوزیع برنامه ترویج زایمان طبیعی  
دستورالعمل  |   

پیرو ابلاغ دستورالعمل برنامه ترویج زایمان طبیعی به شماره 89/100 مورخ 7/2/93 وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به پیوست دستورالعمل بازتوزیع حق الزحمه زایمان طبیعی جهت اجرا در بیمارستان های مشمول برنامه ارسال می گردد.


دریافت فایل پیوست نامه
کلمات کلیدی:
زایمان     دستورالعمل    

تعداد بازدید:   ۴
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >