تفاهم نامه اجرای برنامه تحول سلامت

تاریخ نامه: 30 خرداد 1393
شماره نامه:
تفاهم نامه اجرای برنامه تحول سلامت  
اطلاعیه  |   

این تفاهم نامه بر اساس دستورالعمل اجرایی برنامه تحول سلامت و جهت ایجاد هماهنگی اجرای برنامه ها تنظیم گردیده است .

 

1- برای بیمارانی که در زمان پذیرش ، فاقذ دفترچه بیمه پایه می باشند ، معرفی نامه توسط نماینده مقیم سازمان بیمه سلامت و در محل بیمارستان صادر می شود و بیماران برای اخذ معرفی نامه به خارج از بیمارستان هدایت نخواهند شد .

 

2- تامین منابع لازم برای تخفیف بیماران روستایی و شهرهای زیر بیست هزار نفر در نظام ارجاع (‌5٪ )فرانشیز )‌از محل 1٪ ارزش افزوده می باشد که به سهم سازمان اضافه میگردد و سهم سازمان به 95 درصد افزایش می یابد .

 

3- تامین منابع لازم برای تخفی بیماران شهرری بالای بیست هزار نفر در نظام ارجاع ( 5٪ فرانشیز در استان فارس و مازندران )‌از محل اعتبارات برنامه نظام ارجاع که منابع آن از طریق وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در اختیار سازمان بیمه سلامت قرار می گیرد بوده و سهم سازمان به 95٪ افزایش می یابد .

 

4- داروهایی که نیازمند تایید توسط سازمان بیمه سلامت می باشد در صورت تایید پزشک معالج ، توسط کارشناس مقیم بیمه بیمارستان در محل دریافت خدمت تایید خواهد شد و نیازی به اعزام بیماران برای تایید نسخ یا تجویز های درخواستی پزشکان معالج توسط سازمان بیمه سلامت برای بیماران بستری و سرپایی نخواهد بود

 

5- رسیدگی کارشناسی به اسناد پزشکی خدمات مشمول برنامه های تحول سلامت شامل : (‌برنامه کاهش میزان پرداختی بیماران بستری ، حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم ، ارتقای کیفیت خدمات ویزیت در بیمارستان ها ، ارتقای کیفیت هتلینگ در بیمارستان ها ، برنامه حفاظت مالی از بیماران صعب العلاج ، خاص و نیازمند ، ترویج زایمان طبیعی ) برای بیماران تحت پوشش 4 بیمه پایه اصلی (‌سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح با توافق سازمان مربوطه ، سازمان بیمه تامین اجتماعی و کمیته امداد امام خمینی (ره )‌پس از تحویل اسناد پزشکی از طرف بیمارستان به سازمان بیمه سلامت ایران توسط سازمان بیمه سلامت ایران انجام خواهد پذیرفت .

6- کارشناس مقیم بیمه سلامت می بایست از ساعت 8 الی 16 در بیمارستان حضور داشته باشد.

وظایف محوله کارشناس مقیم بیمه سلامت شامل موارد ذیل است ، که بعد از ساعت 16 و ایام تعطیل وظایف مذکور به به مسئول ترخیص بیمارستان تفویض میشود :

 

- کنترل وضعیت بیمه پایه بیماران بستری

- تایید دریافت حداکثر 5 و 10درصد از بیماران مطابق با دستورالعمل برنامه تحول سلامت

- کنترل عدم ارجاع بیماران به خارج از بیمارستان (‌خارج از زنجیره ارجاع دانشگاه ) جهت دریافت خدمت ، دارو و تجهیزات مورد نیاز که امکان ارائه در بیمارستان وجود دارد .

- رسیدگی کارشناسی به اسناد بر اساس دستورالعمل رسیدگی پیوست مورد توافق طرفین

 

تبصره : صندوق بیمارستان موظف است رسید دریفت وجه از بیمار و شماره تماس دسترسی به بیمار را در اولین فرصت ( حداکثر 24 ساعت )‌اختیار نماینده بیمه قرار دهد

 

7- سازمان بیمه سلامت موظف است حداکثر ظرف 30 روز بعد از تحویل اسناد ، خدمات ارائه شده به بیماران را رسیدگی و گزارش رسیدگی به اسناد را به معاونت درمان دانشگاه اعلام نماید.

8- در صورت ارجاع بیماران در زنجیره تامین خدمات ، سازمان موظف به پوشش بسته تعهدات بیمه پایه در صورتحساب بیمارستان مبدا می باشد.

9- کنترل رعایت تعهدات بیمه های تکمیلی برای بیماران بر اساس اطلاعاتی که از طریق وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و یا بیمارستان در اختیار کارشناسان سازمان بیمه سلامت قرار می گیرد به عهده ایشان می باشد.

 

10- سازمان بیمه سلامت ایران متعهد به عدم کاهش تعهدات بسته بیمه پایه برای افراد تحت پوشش سازمان در طول اجرای برنامه تحول می باشد

11- هزینه عملیات اجرایی این تفاهم نامه به مبلغ یکصد میلیارد ریال برآورد می گردد که بر اساس عملکرد سازمان بیمه سلامت ایران به صورت تخصیص سه ماهه از سوی معاونت درمان وزارت بهداشت به سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت می گردد.

 

                            دکتر محمد حاجی آقاجانی                                                                        دکتر انوشیروان محسنی بندپی

معاون درمان ،وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی                                                     مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران

 

 

 
   

تاریخ بروز رسانی:   31 خرداد 1393

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >