دستور العمل ها و آئین نامه ها

1393/3/3 0:0

 

برنامه تحول نظام سلامت

دستورالعمل برنامه کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دستورالعمل برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم

دستورالعمل برنامه حضور پزشکان متخصص مقیم در بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دستورالعمل ارتقای کیفیت خدمات ویزیت در بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دستورالعمل برنامه ارتقای کیفیت هتلینگ در بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دستورالعمل برنامه حفاظت مالی از بیماران صعب العلاج، خاص و نیازمند

دستورالعمل برنامه ترویج زایمان طبیعی

شیوه نامه نظارت بر حسن اجرای برنامه های تحول سلامت

دستورالعمل بازتوزیع برنامه ترویج زایمان طبیعی  

 درج تشویقی ماندگاری پزشک در صورتحساب بیماران

 

 

 


تاریخ بروز رسانی:   14 تير 1393

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >