اطلاعیه ها و مکاتبات

1393/3/3 0:0

 اطلاعیه شماره 1- تنظیم صورتحساب مالی

اطلاعیه شماره 2

اطلاعیه شماره 3- راه اندازی سامانه 1590

اطلاعیه شماره 4 - نظام پاسخگویی برنامه های تحول سلامت

اطلاعیه شماره 5 - راهکارهای اجرایی برنامه کاهش فرانشیز بیماران بستری

اطلاعیه شماره 6 - مدیریت منابع مالی طرح

اطلاعیه شماره 7 - راهکارهای اجرایی دستورالعلمل برنامه کاهش فرانشیز

اطلاعیه شماره 8 - بخش های برون سپاری شده

اطلاعیه شماره 9 -پوشش جراحی ها و اقدامات تهاجمی گران قیمت

 اطلاعیه متخصص مقیم اورژانس و مدیریت فرآیند بخش اورژانس بیمارستانی

اطلاعيه شماره 11 نظام تحول سلامت - راهکارهاي اجرايي دستورالعمل برنامه کاهش فرانشيز

اطلاعيه شمار ه 12- مشمول نشدن برخي خدمات در برنامه حمايت از ماندگاري پزشکان در مناطق محروم

 اطلاعیه شماره 13 - راهکارهای اجرایی برنامه های طرح تحول

تنظیم صورتحساب

 نحوه فعالیت پزشکان متخصص

هزینه کرد از محل اعتبار برنامه کاهش فرانشیز

چک لیست اقدامات بیمارستانی

عدم بکارگیری پزشکان مختلف

بهینه سازی بلوک زایمان در برنامه ترویج زایمان طبیعی

تفاهم نامه اجرای برنامه تحول سلامت

استخدام قراردادی نیروی پرستار

 اعلام تاریخ نهایی ویرایش اطلاعات هتلینگ بیمارستانی

حمایت از ماندگاری پزشکان در جم و عسلویه

 


تاریخ بروز رسانی:   3 شهريور 1393

تعداد بازدید:   ۴

 


چاپ
< >