عزم وزارت بهداشت برای مدیریت هزینه‌ها و تداوم طرح تحول سلامت

3 دی 1396
معاون درمان وزارت بهداشت :

عزم وزارت بهداشت برای مدیریت هزینه‌ها و تداوم طرح تحول سلامت

دکتر جان بابایی گفت: با بازنگری درطرح تحول سلامت و صرفه جویی و کاهش هزینه ها، طرح تحول سلامت با قوت ادامه می یابد و به همین منظور در بسته های ماندگاری و مقیمی پزشکان درشهرهای محروم و برخوردار بازنگری شده و هدف آن ضمن مدیریت در هزینه ها، تقویت در استمرار این خدمات است.
دکتر قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت ضمن توضیح این بازنگری گفت: طرح تحول سلامت به عنوان یکی از بزرگترین طرح های اجتماعی دولت با قوت ادامه خواهد یافت ولی با توجه به محدودیت منابع، برای مدیریت بهتر هزینه ها، ماندگاری پزشکان و تعرفه ترجیحی ارائه خدمات بر اساس «کا» ترجیحی در شهرهای «الف» و «ب» که شهرهای محروم کشور هستند، با قوت ادامه خواهد یافت ولی بر اساس بررسی و پسشنهادهای ارائه شده در کمیته مدیریت هزینه ها، برنامه مقیمی در بیمارستانهای آموزشی تغییر خواهد کرد. دکتر قاسم جان بابایی افزود: اما در شهرهای «ج» و «د» که تعرفه ماندگاری به پزشکان پرداخت نمی شود؛ برنامه مقیمی برای اراده خدمت به بیماران کماکان وجود خواهد داشت. وی تاکید کرد: البته بر اساس مصوبه کمیته مذکور متشکل از روسای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، وزارت بهداشت ۲۰ درصد اختیارات خود در این زمینه را به روسای دانشگاه ها تفویض کرد که در صورت نیاز و بر اساس شرایط محلی ،آنها بتوانند از امتیاز حضور پزشکان مقیم برای بیمارستان های تحت پوشش خود تصمیم گیری کنند. دکتر جان بابایی گفت: ضمن اینکه حذف پزشکان مقیم به هیچ وجه شامل بیمارستان های آموزشی تک تخصصی مانند بیمارستان های تخصصی اطفال، قلب و زنان نمی شود و این بیمارستان ها ضرورت دارد که پزشک مقیم رشته مرتبط داشته باشند. معاون درمان وزارت بهداشت به نکته دیگری در باره آموزش رزیدنت ها و فلوشیپ ها در بیمارستان های آموزشی اشاره کرد و گفت: در بیمارستان های آموزشی دارای دستیار تخصصی و یا فلوشیپ ، خدمات به بیماران از طریق آنها صورت خواهد گرفت و اعضای هیات علمی دانشگاه ها به صورت آنکالی و فعال به بیماران خدمات ارائه می کنند؛ این کار هم موجب صرفه جویی در هزینه ها می شود، هم بیماران خدمت دریافت می کنند و هم آموزش دستیاران تخصصی و فلوشیپ ها دربیمارستان های آموزشی مخدوش نخواهد شد. دکتر جان بابایی با تاکید بر عزم وزارت بهداشت برای مدیریت هزینه ها با توجه بر محدودیت منابع گفت: ۵۷۰۰ خدمات پایه که در حال ارائه می باشداز سوی کادرمعاونت درمان با همکاری بیمه ها در حال بازنگری می باشد که هم طرح تحول سلامت با قوت ادامه یابد و هم ارائه خدمات ضروری به بیماران متوقف نشودکه هدف اصلی آن مدیریت در هزینه ،عدالت در خدمات سلامت و پوشش مناسب تر خدمات ضروری و حفاظت مالی برای هزینه های سنگین هست. بدون تردید هر طرح بزرگی مانند طرح تحول سلامت به بازنگری نیاز دارد و وزارت بهداشت مصمم است این طرح را با قدرت ادامه دهد

کلمات کلیدی:
ماندگاری     مقیمی     طرح.تحول    

تاریخ بروز رسانی:   3 دی 1396

تعداد بازدید:   ۱

چاپ خبر

ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >